Huisartsenpraktijk

De Molen

COVID-vaccinatie najaar 2023

Vaccinatie tegen COVID is in het najaar van 2023 sterk aanbevolen voor wie meer kwetsbaar is.
Het vaccin is niet verplicht, maar biedt bescherming tegen een ernstig ziekteverloop. Ook na het doormaken van een COVID-infectie is vaccinatie nog aangewezen om je immuunsysteem een boost te geven via het vaccin. Na vaccinatie kan je wel nog besmet raken, maar is de kans dat je ernstig ziek wordt aanzienlijk kleiner.

Voor wie wordt het COVID-vaccin aanbevolen:
 • personen van 65 jaar en ouder
 • personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening, bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum
 • personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen
 • longaandoeningen, leveraandoeningen, hartaandoeningen
 • metabole aandoeningen zoals diabetes type 1 en 2
 • neurologische aandoeningen en ernstige psychische aandoeningen zoals dementie
 • bepaalde zeldzame ziekten (waaronder het syndroom van Down).
 • alle personen met immuunstoornissen en hun gezinsleden
 • zwangere vrouwen
 • personen met obesitas (BMI > 40)
 • alle personen die in de zorgsector werken, in en buiten zorginstellingen

Ook andere personen hebben de keuze om zich gratis te laten vaccineren. Meer info kan u vinden op https://www.laatjevaccineren.be/ .
Het vaccin kan je gratis laten zetten bij ons in de praktijk op zaterdag 14 oktober 2023.
Maak hiervoor je afspraak via onze online agenda of telefonisch via ons secretariaat.

Griepvaccinatie
Vaccinatie voor de griep zal zoals elk jaar in november plaatsvinden.

Wie komt in aanmerking voor het griepvaccin?
 • 65-plussers, en met de corona-epidemie iedereen ouder dan 50 jaar;
 • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
 • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
 • mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
 • iedereen die in de gezondheidssector werkt;
 • iedereen die onder hetzelfde dak woont met deze risicopersonen of met kinderen jonger dan 6 maanden.

Omwille van de COVID-epidemie is het dit jaar extra belangrijk dat de risicogroepen zich maximaal laten vaccineren tegen de griep. Dat geldt ook voor gezonde personen vanaf 50 jaar. Zo vermijden we dat de ziekenhuisbezetting te hoog zou worden bij een eventuele COVID-piek in het griepseizoen.
Op zaterdag 18 november houden we onze jaarlijkse griepvaccinatiedag. Een afspraak kan je online maken via onze website of telefonisch via ons secretariaat. Je haalt je griepvaccin vooraf bij de apotheker – hiervoor heb je GEEN voorschrift nodig – en brengt het mee op 18 november. Als u tot de doelgroep behoort, wordt uw griepvaccin gedeeltelijk terugbetaald en betaalt u zelf € 4,08 of € 2,45 bij een verhoogde tegemoetkoming. Vraag aan de apotheek een bewijs van betaling om in te dienen bij uw ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen ontvangt u nog een extra tegemoetkoming.