Beste patiënt,

Op 11 november zal onze jaarlijkse griepvaccinatie raadpleging plaatsvinden. (er is die dag geen gewone raadpleging!) U brengt uw griepvaccin zelf mee. U kan een afspraak maken via onze website, of via het secretariaat.
Indien u ouder bent dan 50 jaar, heeft u geen voorschrift nodig voor het griepvaccin, u kan dit zonder voorschrift gaan afhalen in de apotheek. Indien u jonger bent dan 50 jaar en risicopatiënt, kan u een voorschrift voor het griepvaccin aanvragen via ons secretariaat.

Wie laat zich best vaccineren tegen de griep?

De griepprik is sterk aanbevolen voor deze risicogroepen:

* 65-plussers. Nu ook COVID-19 nog altijd veel mensen ziek maakt, raden we ook aan dat 50+’ers zich laten vaccineren tegen griep.
* vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
* chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
* mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
* al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
* iedereen die in de gezondheidssector werkt;
* iedereen die onder hetzelfde dak woont met deze risicopersonen of met kinderen jonger dan 6 maanden.